Kernleden

HCC!digimedia kernleden zijn vrijwilligers die zéér betrokken zijn met HCC!digimedia en ondersteunende functies vervullen, echter niet verkozen zijn als HCC!digimedia bestuurslid.